موسوی Javid Musavi

| جاوید موسوی |

1-1- درس-گفتاری در «نیازِ اندیشیدنِ آغازینی و کوکِ (شگفتی)»

دورۀ چهارم، نشست نوزدهم

این درس-گفتار از سلسله نشست‌های «گروه اندیشیدنِ اِرآیگنیسی» است که در تاریخ 10 ژانویه 2017 در شهر مونترال ارائه شده است.

برای شنیدن خط را لمس نمایید.

 


این متن تا پایان بارگذاری درس-گفتارهای سال 2017 در حال به روز رسانی خواهد بود.


 

با ما تماس بگیرید:

رایانشانی

تلگرام