Language and Thinking - 1 Baluch زبان و اندیشیدن - ۱ بلوچ

| بنیاد اندیشه و زبان‌های ایرانیان برگزار می‌کند |

فراخوان آثار ادبی، هنری و پژوهشی در طرح:

«زبان و اندیشیدن»

بخش نخست:

زبان-فرهنگ بلوچ

 

این فراخوان که نخستین بخش از پروژه «زبان و اندیشیدن» است به آثار هنری و پژوهشی می‌پردازد که در زبان-فرهنگ بلوچ بودوباش می‌کنند.
محور این فراخوان جست‌وجویِ معانی و کاربردهای مفهومی-واژگانی در هنر، زبان و به طور ویژه در شعر بلوچ است.

هنرمندان و پژوهشگران گرامی می‌توانند آثار خود را در دو زبان بلوچی و فارسی و یا تنها به زبان فارسی ارائه و ارسال نمایند.

جوایز:

به آثار برگزیده‌ای که از طرف گروه برگزار کننده که شامل چند تن از هنرمندان، پژوهشگران، نویسندگان و اساتید هستند انتخاب می‌شود جوایز نقدی ارزنده‌ای تقدیم می‌گردد.

آغاز ارسال آثار:
۱ مهرماه ۱۳۹۸

آخرین مهلت ارسال:
۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸

اعلام نتیجه داوری آثار:
۱ آذرماه ۱۳۹۸

________

برای اطلاع بیشتر می‌توانید به «صفحه اصلی پروژه» مراجعه کنید یا با «دبیرخانه بنیاد» تماس حاصل نمایید.

این فراخوان به‌زودی در دیگر زبان‌های ایرانیان نیز انجام خواهد پذیرفت.