موسوی Javid Musavi

1-1- درس-گفتاری در «بودن و زمانِ» مارتین هایدگر

| جاوید موسوی |

این درس-گفتار در فوریه 2016 در دانشگاه McGill برگزار شده و در یک بخش ارائه می‌گردد.

برای شنیدن خط را لمس نمایید.

 

2-1- درس-گفتاری در هنر و فلسفه

| جاوید موسوی |

این درس-گفتار از سلسله برنامه‌های «کافه لیت» در مونترال بوده که در ژوئن 2016 و به زبان انگلیسی ارائه شده است.

برای شنیدن خط را لمس نمایید.

 

3-1- درس-گفتاری در هنر و فلسفه

| جاوید موسوی |

این درس-گفتار از سلسله برنامه‌های «کافه لیت» در مونترال بوده که در اکتبر 2016 ارائه شده است.

برای شنیدن خط را لمس نمایید.

 


این متن تا پایان بارگذاری درس-گفتارهای سال 2016 در حال به روز رسانی خواهد بود.


با ما تماس بگیرید:

رایانشانی

تلگرام