معرفی «بنیاد اندیشه و زبان‌های ایرانیان»

متن پیشِ رو یادداشتی است کوتاه برای معرفی «بنیاد اندیشه و زبان‌های ایرانیان» تا در صورت علاقۀ شما گرامیان به حضور در این فضا آشناییِ آغازین با این نهاد صورت پذیرفته باشد.
همان‌گونه که از نام برمی‌آید، کنش یا فعالیت جاریِ بنیاد دراندیشیدن در زبان‌هایی است که ما ایرانیان در آن‌ها بودوباش می‌کنیم. حال چه بلوچی سخن بگوییم و چه ترکی، چه به فارسی کلام کنیم و چه به کوردی و گیلکی، چه راویِ لری باشیم و چه به مازنی و عربی و چند چند زبان و گویش و لحنِ خوشِ دیگر حرف به حرف کنار یکدیگر بچینیم و در رودِ زبان شناور شویم. ما ایرانیان وارثان جهانی هستیم درهم‌تنیده و پیوسته که بودن‌مان را در آینۀ شعر و عشق‌مان به واژه می‌اندیشیم.
از پژواکِ همین شکلِ زندگی «بنیاد اندیشه و زبان‌های ایرانیان» نهاد نمود. نهادی که گاه‌وجایی است برای گفت‌وگو. برای اندیشیدن در زبان. اندیشیدن یا دراندیشیدنی که گاهی به چهرۀ شعر، گاهی به چهرۀ نقش، گاه موسیقی و داستان و سینما و هرآن‌چه به نام هنر است رخ می‌نماید.

از این رو، ما به همیاری‌تان دل‌خوش هستیم و به آن‌چه که نمی‌دانیم باورمند؛ و امیدواریم به حضورتان.

با مهر و احترام
بنیاد اندیشه و زبان‌های ایرانیان

 


 

برای تماس با ما به صفحۀ دبیرخانه مراجعه بفرمایید.