اهداف بنیاد اندیشه و زبان‌های ایرانیان

 

  • ایجاد جای‌وگاهی برای گفت‌وگو و اندیشیدن در زبان‌های ایرانیان به هر چهره‌ای که رخ نمایند.
  • ایجاد فضا و امکانی برای شکوفایی، تقویت و گسترش اندیشیدن در زبان‌های ایرانیان.
  • اجرا و هم‌یاری در تمامیِ فعالیت‌های مربوط به «اندیشه و زبان‌های ایرانیان» از جمله طرح‌های فرهنگی چون پژوهش، برگزاری همایش، آموزش، نشر آثار مکتوب، چندرسانه‌ای و نرم‌افزاری.

 


 

برای تماس با ما به صفحۀ دبیرخانه مراجعه بفرمایید.